Juf, heb je nieuw haar?

Oudervereniging de Bassie


Aan basisschool De Goede Herder is een oudervereniging verbonden. Deze bestaat uit een bestuur en een buitenschoolse activiteiten commissie (‘De Bassie’).

Bestuur
In het bestuur van de oudervereniging zit een aantal ouders die gekozen zijn door ouders. De bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en in het belang van alle betrokkenen van onze school.
Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • Voorzitter : Femke Manders
  • Secretaris : Patricia Fransen
  • Penningmeester : Monica Koolen

Juffrouw Mechteld van Oorschot neemt als afgevaardigde van school deel aan de vergaderingen van het bestuur van de oudervereniging.
Het bestuur houdt zich bezig met het innen van de ouderbijdrage en is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die (namens de oudervereniging) georganiseerd worden door ‘De Bassie’.

Ouderbijdrage
De oudervereniging vraagt jaarlijks, voor ieder kind, een financiële bijdrage (de ouderbijdrage). Hiervan worden alle, door ‘De Bassie’ georganiseerde, activiteiten (deels) betaald.
Het gaat hierbij om activiteiten als viering van Halloween, Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval, maar ook de filmavond, het spelcircuit, het handbaltoernooi, de avondvierdaagse en natuurlijk de schoolreisjes, de trektocht en het schoolkamp. Deze activiteiten staan allemaal vermeld in de activiteitenkalender.
De ouderbijdrage is wettelijk gezien een vrijwillige bijdrage, maar zonder deze bijdrage kunnen al deze activiteiten geen doorgang vinden. En dat zou toch zonde zijn voor onze kinderen.

Helmondse Stichting Leergeld
Indien u geen financiële middelen heeft om de bijdrage te voldoen, kunt u vrijwel altijd een beroep doen op de Helmondse Stichting Leergeld. Op school (bij Ingeborg Schrama/ Connie Schellens/ Anja van Tilburg) kunt u hierover meer informatie en/of een aanvraagformulier krijgen.

De Stichting Leergeld krijgt hiervoor een subsidie en heeft tal van sponsoren. Maak er gerust gebruik van.

De hoogte van de ouderbijdrage
Het bedrag van de ouderbijdrage wordt elk jaar, tijdens de jaarvergadering (aan het begin van het schooljaar), opnieuw vastgesteld. Hierna krijgen alle ouders/verzorgers bericht over de wijze van betaling.

De hoogte van de ouderbijdragen voor het schooljaar 2017/2018:
- Voor het eerste kind € 28,00
- Voor het tweede kind € 24,00
- Voor het derde kind € 20,00
- Voor het vierde kind € 16,00

Ouderbijdrage instromers
Aan ouders/verzorgers van kinderen die instromen tussen 1 januari en 1 april van het lopende schooljaar wordt een bijdrage van 50% van bovenvermelde bedragen gevraagd. Voor kinderen die instromen vanaf 1 april wordt geen bijdrage meer gevraagd.

Wat als u besluit om niet te betalen?
Het beleid van de school is er niet op gericht om niet betalende ouders/verzorgers te compenseren. Als u besluit om de ouderbijdrage niet te betalen, kan uw kind worden uitgesloten van deelname aan activiteiten als het schoolreisje, de trektocht en het schoolkamp. Uw kind wordt dan op school (in een andere klas) opgevangen.

Gelukkig komt dit zelden voor. Voor nagenoeg alle kinderen wordt de ouderbijdrage ontvangen.
Mocht u toch besluiten om de bijdrage niet te betalen, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons op de hoogte brengt van de reden daarvoor. Wellicht kunnen we dan samen tot een oplossing komen.

‘De Bassie’
Zoals eerder al aangegeven, bestaat de oudervereniging uit het bestuur en de buitenschoolse activiteiten commissie; ‘De Bassie’.
‘De Bassie’ organiseert alle activiteiten namens de oudervereniging, met hulp van leden van het bestuur en (indien nodig) met hulp van vrijwilligers.

Op dit moment bestaat de ‘De Bassie’ uit de volgende leden:
- Tineke Vincent
- Suzy Fransen
- Majella de Jongh

Namens school:
- Ines van den Boogaart
- Johny Vogels
- Art Nijenboer

‘De Bassie’ wordt ook ondersteund door de leden van het bestuur:
- Femke Manders
- Patricia Fransen
- Monica Koolen

Blijf op de hoogte van alle activiteiten via de facebookpagina van ‘De Bassie’.

Heeft u verder nog vragen/ opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van het
bestuur:

  • Femke Manders e: davyenfemke@msn.com t: 06-36463375
  • Patricia Fransen e: patricia_fransen@hotmail.com t: 06-30404366
  • Monica Koolen e: monicakoolen@hotmail.com t: 06-22428310

Voor vragen/ opmerkingen aan ‘De Bassie’ kunt u e-mailen naar bassie@bs-goedeherder.nl

Bedankt
Graag willen wij alle ouders/verzorgers bedanken voor hun hulp in het afgelopen schooljaar en we hopen dat we ook dit schooljaar weer een beroep op hen mogen doen.

Femke Manders; voorzitter