Juf, heb je nieuw haar?

Oudervereniging de Bassie


Aan basisschool De Goede Herder is een oudervereniging verbonden. Deze bestaat uit een bestuur en een buitenschoolse activiteiten commissie (‘De Bassie’).

Bestuur
In het bestuur van de oudervereniging zit een aantal ouders die gekozen zijn door ouders. De bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en in het belang van alle betrokkenen van onze school.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter : Femke Manders
Penningmeester : Femke Verschuren
Secretaris: Carmina Verhofstadt

Juffrouw Mechteld van Oorschot neemt als afgevaardigde van school deel aan de vergaderingen van het bestuur van de oudervereniging.

Ouderbijdrage
De school vraagt jaarlijks, voor ieder kind, een financiële bijdrage (de ouderbijdrage). Hiervan worden alle, door ‘De Bassie’ georganiseerde, activiteiten (deels) betaald. 

Het gaat hierbij om activiteiten als viering van Halloween, Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval, het handbaltoernooi, de avondvierdaagse en natuurlijk de schoolreisjes, de trektocht en het schoolkamp. 

De ouderbijdrage is wettelijk gezien een vrijwillige bijdrage. Kinderen zullen niet uitgesloten worden van activiteiten als u niet betaalt. 

De hoogte van de ouderbijdrage
Het bedrag van de ouderbijdrage wordt elk jaar, tijdens de jaarvergadering (aan het begin van het schooljaar), opnieuw vastgesteld. Hierna krijgen alle ouders/verzorgers bericht over de wijze van betaling.

De hoogte van de ouderbijdragen voor het schooljaar 2021/2022 is vastgesteld op 26,00 euro per kind.
De ouderbijdrage zal geïncasseerd worden via de ouderapp (Kwieb).

Ouderbijdrage instromers
Aan ouders/verzorgers van kinderen die instromen tussen 1 januari en 1 april van het lopende schooljaar wordt een bijdrage van 50% van bovenvermelde bedragen gevraagd. Voor kinderen die instromen vanaf 1 april wordt geen bijdrage meer gevraagd.

Wat als u besluit om niet te betalen?
Mocht u toch besluiten om de bijdrage niet te betalen, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons op de hoogte brengt van de reden daarvoor. Wellicht kunnen we dan samen tot een oplossing komen. Het zou immers jammer zijn als we de vele activiteiten niet meer zouden kunnen organiseren.

‘De Bassie’
Zoals eerder al aangegeven, bestaat de oudervereniging uit het bestuur en de buitenschoolse activiteiten commissie; ‘De Bassie’. ‘De Bassie’ organiseert alle activiteiten namens de oudervereniging, met hulp van leden van het bestuur en (indien nodig) met hulp van vrijwilligers.  

Op dit moment bestaat de ‘De Bassie’ uit de volgende leden: 
Ine Brouwers
Femke Verschuren
Majella  de Jongh
Carmina Verhofstadt
Danielle Bouman
Dionne van Duppen

Namens school:
Ines van den Boogaart
Johny Vogels

‘De Bassie’ wordt ook ondersteund door de leden van het bestuur:
Femke Manders

Blijf op de hoogte van alle activiteiten via de facebookpagina van ‘De Bassie’.

Heeft u verder nog vragen/ opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van het bestuur:
Femke Manders e: davyenfemke@msn.com t: 06-36463375

Voor vragen/ opmerkingen aan ‘De Bassie’ kunt u e-mailen naar bassie@bs-goedeherder.nl

Bedankt
Graag willen wij alle ouders/verzorgers bedanken voor hun hulp in het afgelopen schooljaar en we hopen dat we ook dit schooljaar weer een beroep op hen mogen doen.

Femke Manders; voorzitter