Juf, heb je je haar geschilderd?

Typering van de school


Op 1 september 1962 werd lagere school "De Goede Herder" opgericht. De kleuterschool bestond toen al enkele jaren. In 1985 zijn deze twee schooltypen samengevoegd tot basisschool “De Goede Herder ”.

Basisschool De Goede Herder is een zelfstandige school op katholieke grondslag. We laten ons bij ons werk leiden door christelijke waarden en normen. Omdat we daar heel duidelijk over willen zijn, hebben we bij de invoering van het basisonderwijs de naam van de school gehandhaafd: ‘De Goede Herder’, maar op De Goede Herder is ook veel ruimte voor andersdenkenden en andersgelovigen. Verschillen tussen kinderen in opvattingen en levensbeschouwingen vormen een uitgangspunt voor ons onderwijs. De kinderen leren met en van elkaar, met respect voor ieders identiteit. Immers de wijk Helmond-Oost is in de laatste decennia veranderd in een multiculturele wijk, waar plaats is voor meerdere godsdiensten en geloofsbelevingen, dus ook op school.

Onze school staat in een ruim 50 jaar oude wijk in Helmond- Oost, omgeven door veel groen, ruimte en rust. Het huidige schoolgebouw is de afgelopen jaren al stapsgewijs aangepast aan de wensen die binnen ons team leven en aan de eisen die deze tijd stelt aan een actieve leef- en leergemeenschap.

Op dit moment bezoeken zo’n 380 leerlingen onze school, verdeeld over zestien groepen. We werken met zgn. homogene groepen. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een jaargroep zitten. Van elke jaargroep hebben we er twee. Als er veel nieuwe kleuters instromen, starten we indien mogelijk met een instroomgroep.

Onze lestijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 uur tot 14:45 uur. Op woensdag en vrijdag zijn de lessen van 08:30 uur tot 12:30 uur. We hanteren een continuerooster waarbij de leerlingen op school in de klas hun lunch opeten.

Onze school is aangesloten bij Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). 

Kijk eens binnen in onze school: