Wij zijn trots op onze kinderen!

Missie en visie


Missie:

“Ieder kind mag trots zijn op zichzelf”. Als team zijn wij trots op onze kinderen en onze school.

Visie:

Wij willen kinderen begeleiden in hun totale ontwikkeling en betrekken hierbij de ouders/verzorgers. Wij zijn tevreden als de kinderen met een goed gevoel en met genoeg kennis en vaardigheden (naar hun eigen mogelijkheden) onze school verlaten: sociaal vaardig, met vertrouwen, autonoom en ambitieus.

Onze school staat in de wijk Helmond-Oost waar een diversiteit aan culturen en bevolkingsgroepen te vinden is. Vanuit onze katholieke achtergrond en vanuit onze waarden en normen staan wij open voor deze diversiteit. Actief burgerschap is voor ons een vanzelfsprekend thema: samen maken wij de school: leerling-ouders-school! En daar zijn we trots op.

Op De Goede Herder leer je in een kansrijke, veilige en talige leeromgeving, waar ruimte is voor een brede ontwikkeling. Relatie, competentie en autonomie zijn basisbehoeften voor ieder individu.

Wanneer er een balans is tussen relatie, competentie en autonomie is er sprake van optimaal welbevinden, zin in leren en motivatie en inzet. Wij willen onze kinderen laten ervaren dat anderen hen waarderen, dat ze zelf dingen kunnen, maar niet alles alleen hoeven doen en dat ze geloof hebben in hun eigen kunnen en zelfvertrouwen opbouwen.

We hechten er grote waarde aan dat we er als team zijn voor de kinderen en voor elkaar. Wij stemmen ons handelen af op wat de kinderen van ons nodig hebben. Alle medewerkers op de Goede Herder werken samen aan een goed pedagogisch klimaat. Daarnaast werken we samen met instanties, die ondersteuning bieden in het belang van de ontwikkeling van het kind.

We werken doelgericht aan de totale ontwikkeling van de kinderen. Zowel didactische als pedagogische doelen worden vastgelegd in ons onderwijsplan.We stemmen ons onderwijs, in homogene groepen, af op het niveau van de kinderen. We zien kinderen als partner in hun eigen ontwikkeling. We creëren ruimte voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.