Vitale beroepen

ma 16 mrt 2020

Beste ouders/verzorgers,

Wat zult ook u bezorgd zijn over wat er allemaal gebeurt in uw gezin, omgeving, in ons land en in de wereld. Dat geldt ook voor al onze collega’s. We proberen zo goed mogelijk bij te dragen aan de situatie die ontstaan is. We informeren u hierbij zo zorgvuldig mogelijk. 

Voor dit moment is het belangrijk dat we een overzicht hebben van kinderen die naar school komen en voor wie we onderwijs/opvang moeten regelen. Dit geldt uiteraard alleen wanneer ze geen klachten hebben en dit geldt alleen wanneer beide ouders een vitaal beroep hebben. We vragen u door te geven via e-mail of we uw kinderen deze week gedurende schooltijden moeten opvangen aan directie@bs-goedeherder.nl . Mocht u dat ook al weten tot 6 april, dan kan dat ook. We volgen hierin echt de richtlijnen vanuit de overheid. Binnen de kinderopvang gelden soms andere regels dan binnen het onderwijs.

De lijst met vitale beroepen staat op de site van de rijksoverheid. Vanuit regionaal overleg hebben we vanmiddag begrepen dat de lijst geactualiseerd wordt en dat er enkele beroepen worden toegevoegd. We hebben deze nieuwe lijst nog niet ontvangen en we willen u vragen om de site van de rijksoverheid hiervoor te raadplegen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Vooralsnog geldt deze maatregel dus alleen als beide ouders een vitaal beroep hebben.

Voor vragen hieromtrent verzoeken we u om u niet te richten tot de leerkracht, maar tot de directie via directie@bs-goedeherder.nl of telefonisch 0492-599745 (overdag).

Met vriendelijke groet,

Connie Schellens

Directeur-bestuurder

‹ Terug naar het overzicht