Corona update

wo 1 apr 2020

Beste ouders/verzorgers,

U heeft gisteravond vast meegekregen dat de huidige maatregelen rondom het Coronavirus in elk geval nog t/m 28 april duren. Voor de scholen betekent het dat ze in elk geval t/m de meivakantie dicht blijven. Voor onze school begint de meivakantie dit schooljaar heel vroeg: op maandag 20 april. In die week horen we hoe dat het ná de meivakantie geregeld wordt. Onze meivakantie duurt t/m dinsdag 5 mei 2020.

We hebben de afgelopen tweeënhalve week hard gewerkt om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Wij begrijpen dat het voor ouders niet gemakkelijk is om de kinderen fulltime thuis te hebben en ook nog te zorgen dat ze onderwijs volgen. 

Toch vinden wij het belangrijk dat het onderwijs wel doorgaat, zeker nu het langer gaat duren; het is onderwijstijd en het is ook niet vrijblijvend. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen zorgen we elke dag voor een programma tussen 9.00u en 13.00u. We merken dat het bij veel gezinnen goed lukt en dat de kinderen het fijn vinden om ‘s morgens ‘online’ contact te hebben met de leerkracht en met klasgenoten. De leerkrachten van de groepen 1-2 zorgen elke dag voor een programma dat via een yurlspagina ( gh_groep1-2.yurls.net ) wordt aangeboden. 

Als u het moeilijk vindt of ergens niet uitkomt, neem dan in eerste instantie contact op met de eigen leerkracht. Voor algemene vragen of zorgen kunt u dagelijks terecht bij iemand van het managementteam: tel. 0492-599745. 

Er zijn ouders die via onze school een chromebook in bruikleen hebben. Het contract dat u daarvoor ondertekend heeft, liep tot 6 april, maar dat blijft geldig zolang het thuisonderwijs nodig blijft. 

Hoe kinderopvang tijdens de meivakantie precies geregeld gaat worden voor ouders in cruciale beroepen is nu nog niet duidelijk en daarover worden de komende weken gesprekken gevoerd. Zo gauw daarover meer bekend is zullen we u dat laten weten. 

Voor vragen met betrekking tot kinderopvang kunt u zich richten tot de directie via directie@bs-goedeherder.nl of telefonisch 0492-599745 (overdag).

We wensen iedereen succes met de eigen werkzaamheden en ook met het laten slagen van het thuisonderwijs. Zorg goed voor uzelf, uw kinderen en voor elkaar!

Met vriendelijke groet,

Connie Schellens

Directeur-bestuurder

‹ Terug naar het overzicht