Oudersteunpunt


Het Oudersteunpunt is een ondersteuningsplatform van, voor en door ouders. Het biedt ouders digitale en praktische informatie en ondersteuning op het gebied van opvoeden, ontwikkeling en (passend) onderwijs. Het is een onderdeel van het samenwerkingsverband Helmond Peelland PO.

Alle samenwerkingsverbanden hebben in oktober 2020 de opdracht gekregen van toenmalig Minister van Onderwijs, Arie Slob om een oudersteunpunt in te richten.

ma 13 jun 2022

Vanuit de OPR (ondersteuningsplanraad) van ons samenwerkingsverband is een werkgroep opgericht om het oudersteunpunt te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een informatieve website, waar ouders antwoord vinden op allerlei soorten vragen die ze kunnen hebben op het gebied van onderwijs en opvoeding. Ook geeft de website voorlichting en adviezen, zoals bv. tips om je als ouder goed voor te bereiden op een gesprek met professionals. Dit alles met als doel om ouders op een goede manier te informeren en de communicatie tussen ouders en school en/of zorg soepel te laten verlopen.

De informatie op de website van het oudersteunpunt is verdeeld in vier categorieën:

•             Baby’s en peuters

•             Basisonderwijs

•             Speciaal (basis) onderwijs

•             De stap naar het voortgezet onderwijs

 

Nieuws en wetenswaardigheden rondom de thema's opvoeding en (passend) onderwijs worden gepubliceerd in de nieuwsrubriek.

In de rubriek ‘Onze activiteiten’ worden activiteiten in de regio vermeld die betrekking hebben op een specifiek onderwerp op het gebied van opvoeding en (passend) onderwijs.

De informatie op de website is ook beschikbaar in andere talen.

 

Het oudersteunpunt heeft drie belangrijke doelen:

  • Het informeren van ouders via de website, de Nieuwsbrief, social media en door het organiseren van informatieavonden.
  • Het ondersteunen van ouders door vragen te beantwoorden, met ze mee te denken of ze op het juiste spoor te zetten in hun zoektocht naar passende ondersteuning.
  • Het signaleren van ervaringen en zorgen die ouders hebben op het gebied van (passend) onderwijs en opvoeding en het in kaart brengen van verbeterpunten en thema's waar ouders graag meer aandacht voor willen hebben.
‹ Terug naar het overzicht