Noodopvang 24/7 beroepen

do 26 mrt 2020

Beste ouders/verzorgers,

Sinds vorige week zijn alle scholen dicht. Mensen met een vitaal beroep kunnen gebruik maken van opvang op school. Zoals u weet hebben wij een samenwerking met Korein. Zij verzorgen peuteraanbod op onze school en buitenschoolse opvang. 

We vangen samen de kinderen op die naar school toe komen, vanwege een vitaal beroep van de ouders. School verzorgt het stuk onderwijs en Korein verzorgt andere activiteiten en de opvang van peuters.
Spring kinderopvang heeft geregeld dat er ook een mogelijkheid is om op andere tijden gebruik te maken van opvang. Bijvoorbeeld ‘s nachts en in het weekend. Korein is daar op onze locatie niet op ingericht. (We hebben geen bedden).

In de bijlage vindt u een brief waarin wordt verwezen naar de mogelijkheden en de locaties waar deze opvang geregeld wordt. 

De lijst met vitale beroepen staat op de site van de rijksoverheid. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 
Voor vragen hieromtrent verzoeken we u om u niet te richten tot de leerkracht, maar tot de directie via directie@bs-goedeherder.nl of telefonisch 0492-599745 (overdag).
 

Tenslotte heeft u waarschijnlijk ook vanuit de nieuwsberichten meegekregen dat dinsdag a.s. duidelijk zal worden wat er na 6 april wordt verwacht van scholen. We houden u op de hoogte. 

We wensen iedereen succes met de eigen werkzaamheden en ook met het laten slagen van het thuisonderwijs. 

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!

Met vriendelijke groet,

Connie Schellens
Directeur-bestuurder

‹ Terug naar het overzicht