Kom jij ook naar onze school?

Aanmelden kind


Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft.
Om uw kind op onze school aan te melden maakt u eerst een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit kan op twee manieren, per mail of via telefonisch contact. In beide gevallen neemt u contact op met Marieke Raijmakers:

Stuur een mail  Neem telefonisch contact op

m.raijmakers@bs-goedeherder.nl 0492-599745

Hieronder staat beschreven hoe de aanmeldprocedure op onze school verloopt.

Voor het eerst naar de basisschool

In de wet staat dat kinderen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool mogen en vanaf hun vijfde jaar leerplichtig zijn. Veel kinderen zijn voor hun vierde verjaardag al enige tijd naar een peuterspeelzaal gegaan of een kinderdagverblijf.

Als u uw kind op onze school wilt aanmelden, dan kunt u eerst een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de bouwmanager van de onderbouw, mevr. Marieke Raijmakers. Zij zal u een rondleiding geven door de school en vertellen hoe we op onze school werken. Wij vinden het belangrijk dat u een goede indruk heeft van onze school. Aan het eind van dit gesprek krijgt u een aanmeldformulier mee.

Als u het aanmeldformulier volledig heeft ingevuld, dan levert u dat in op school. Vanaf dat moment zal de school onderzoeken of uw kind op onze school geplaatst kan worden. De school bepaalt binnen een periode van zes weken, vanaf de datum van ontvangst van het volledig ingevuld aanmeldformulier, wat voor onderwijs ondersteuningsbehoefte uw kind heeft. Mocht de school daar langer tijd voor nodig hebben, dan hoort u dat binnen 4 weken na de aanmelddatum. Het is daarom belangrijk dat we van u horen hoe de ontwikkeling van uw kind tot dat moment is verlopen en dat we alle informatie hebben. We vragen u ook toestemming om contact te mogen opnemen met het consultatiebureau, de voorschoolse voorziening en andere betrokken organisaties m.b.t. de ontwikkeling van uw kind. Zo krijgen we een goed beeld en kunnen we bepalen of wij de goede school zijn voor uw kind.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we een kind tijdelijk plaatsen als we nog in afwachting zijn van een onderzoek. Een proefplaatsing is niet mogelijk.

Als uw kind op onze school geplaatst wordt en in de eerste vier weken van een nieuw schooljaar vier jaar wordt, dan mag uw kind vanaf de eerste schooldag naar school komen. Kinderen die later in het schooljaar jarig zijn mogen op de eerste dag na hun vierde verjaardag op school starten. Ze starten de eerste twee weken voor halve dagen, zodat ze kunnen wennen aan de nieuwe groep en het nieuwe dagritme op school. Wij verwachten dat kinderen bij aanvang van hun schoolloopbaan zindelijk zijn.

Bij aanmelding van een leerling wordt de situatie in de gewenste groep meegenomen in de overweging  of we wel of niet tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Soms is plaatsing niet mogelijk i.v.m. de groepsgrootte of de al bestaande samenstelling van de groep.  We hanteren daarbij een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. Als blijkt dat wij uw kind niet kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft en dus niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte, dan gaan we op zoek naar een andere passende plek voor uw kind. Dat doen we in overleg met u. Het gaat er immers om dat uw kind op de beste plek zit.

Voor jongere broertjes of zusjes geldt dezelfde aanmeldprocedure.

Overplaatsing van de ene basisschool naar de andere basisschool

Het kan ook zijn dat uw kind al op school zit en dat u bijvoorbeeld gaat verhuizen of om een andere reden van school wilt veranderen. Ook dan geldt dat u een afspraak kan maken voor een kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek zit de bouwmanager en de intern begeleider van de onderbouw of van de bovenbouw, afhankelijk van de leeftijd van uw kind. We gaan dan met u in gesprek en geven u een rondleiding om een indruk te krijgen van de school. Aan het eind van dit gesprek krijgt u een aanmeldformulier mee. De verdere aanmeldprocedure is gelijk aan de procedure zoals die hierboven is beschreven.