< Terug naar het overzicht

BELANGRIJK - BELANGRIJK

Vrijdag, 29 augustus 2014
  • Geef als ouder het goede voorbeeld door over te steken bij de brigadiers!!
  • Fietsers stappen af vòòr oversteekplaats en kunnen het trottoir op tussen de gemarkeerde paaltjes.
  • Fietsers gaan op dezelfde plek de weg weer op als de school uit is.
    Als de brigadier op straat staat kunnen de fietsers ook de weg op.
  • Auto’s rijden via de Montgolfierstraat naar school en rijden rond via de van Weerden Poelmanstraat.
  • Als auto’s vanuit de Icarusstraat komen (langs de gymzaal) slaan ze rechtsaf, zodat er geen opstopping komt bij de brigadiers.
  • Als er een brigadier op straat staat stoppen de auto’s vòòr de witte streep!
  • Voor de gehele Montgolfierstraat en Icarusstraat geldt een parkeerverbod aan de rechterkant (kant van de school). Dit betekent dus: stoppen, kusje, kind uit laten stappen en weer aanrijden. Dit bevordert ook de doorstroom.

De stadswacht Helmond controleert regelmatig.
LET OP: Dit doen ze zichtbaar en onzichtbaar!!
Uiteindelijk zorgen we samen voor de veiligheid van onze kinderen.

Wij hopen op ieders medewerking!!!