< Terug naar het overzicht

Nieuwe kerststal De Goede Herder

Dinsdag, 20 december 2011

Alle herders hebben een naam van de herders (pastores) ui t de parochie.
Omdat onze directeur afscheid nam, heeft één herder de naam Ad gekregen. Herder Ad heeft een mooi plaatsje gekregen in de kerststal, die door de ouders van de activiteitencommissie bij de ingang (groepen 4) is opgesteld.
Alle kinderen en ouders kunnen de kerststal komen bewonderen.